peraturan

  • Tiada berbilang akaun
  • Tiada penggunaan bot
  • Tidak ada spam dalam komuniti
  • Tiada bahasa kebencian dalam masyarakat
  • Hanya jawapan tinjauan yang serius
  • Tidak ada kepantasan dalam tinjauan
  • Tiada manipulasi sistem sekiranya berlaku bug
  • Tidak ada percubaan penipuan atau penggodaman

Ebuno berhak mengunci akaun pengguna sekiranya peraturan tidak dipatuhi

Dibuat dengan di Stockholm © 2020 Ebuno AB